S
OPLEIDING INTUÏTIEVE ONTWIKKELING - READINGCOACH

xxxxx


.
xxxxx
TEKST SPIEGELVENSTER 1
Inleiding - Intuïtieve Ontwikkeling - Readingcoach opleiding

De readingcoach opleiding verbindt persoonlijke groei met professionele coaching methoden. Hier leer je je intuïtie te volgen. Eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van je intuïtieve vermogens en de mogelijkheid anderen competent te begeleiden staat in deze opleiding centraal. Aan opleiding tot Readingcoach is een diploma verbonden.

De readingcoach opleiding bestaat uit de volgende op elkaar aansluitende onderdelen:
      Basisopleiding
      Healing (Energy Balancing) opleiding
      Readingcoach opleiding

Intuïtieve Ontwikkeling is een door NRW bezirksregierung (art.4-nr.21a) erkende opleiding, en daarom niet BTW (MwSt)  plichtig.
xxxxx
.
xxxxx
Ben je er aan toe om iets anders leren, een andere weg te gaan, andere vermogens in jezelf te ontwikkelen?
info Inleiding

In de opleiding Readingcoach, leer je om op energetische niveau waar te nemen. Je leert om met een heldere, open en neutrale blik en dieper niveau, naar jezelf en anderen te kijken. Vergroot je waarneming, verruim je werkelijkheid! Een verrijking van je leven, en support voor anderen. Een scope die verder reikt dan hetgeen je nu kent, en een aanvulling op beroep, praktijk en privéleven. CIB.life Intuïtieve Ontwikkeling: meer dan 15 jaar ervaring in het gedegen opleiden van cursisten.
In onze school Centrum voor Intuïtie en Bewustzijn, leer je om subtiele energieën zoals, aura's, chakra's energiekanalen waar te nemen, door middel van de ontwikkeling je intuïtieve kwaliteiten. Je leert ook om oude energetische invloeden van anderen, en door jezelf vastgezette overtuigingen c.q. blokkades op te ruimen,  en om je "eigen ruimte" energetisch beter af te schermen voor externe invloeden.

De Readingcoach opleiding is als volgt opgebouwd:
Basisopleiding                       module: I t/m III    (11 avonden per module)
Energy Balancing opleiding     module: I t/m III    (11 avonden per module) met certificaat
Readingcoach opleiding          module: I t/m VI    (11 a 12 avonden per module) met diploma

xxxxx
.


Stevig met beide benen op de grond, staan voor wie je bent.
xxxxx
Basisopleiding

In de Basisopleiding (module I t/m III) leer je energie te stromen je eigen ruimte (energetisch veld) af te schermen, en  blokkades en oude overtuigingen op te ruimen. De basisopleiding vormt het fundament voor de vervolgopleidingen, Energy Balancing en Readingcoach.

NIEUWE BASIS I OPLEIDING INTUÏTIEVE ONTWIKKELING
donderdag 2 mei 2019, 19:30 - 21.30 uur.
11x,  € 235,- .CIB Life centrum, Tiergartenstraße 27, Kleve
xxxxx
Info Basisopleiding

In de Basisopleiding Readingcoach, leer je om op energetische niveau waar te nemen. Je leert om met een heldere, open en neutrale blik en dieper niveau, naar jezelf en anderen te kijken. Vergroot je waarneming, verruim je werkelijkheid! Een verrijking van je leven, en support voor anderen. Een scope die verder reikt dan hetgeen je nu kent, en een aanvulling op beroep, praktijk en privéleven. CIB.life Intuïtieve Ontwikkeling: meer dan 17 jaar ervaring in het gedegen opleiden van cursisten.
In onze school Centrum voor Intuïtie en Bewustzijn, leer je om subtiele energieën zoals, aura's, chakra's energiekanalen waar te nemen, door middel van de ontwikkeling je intuïtieve kwaliteiten. Je leert ook om oude energetische invloeden van anderen, en door jezelf vastgezette overtuigingen c.q. blokkades op te ruimen,  en om je "eigen ruimte" energetisch beter af te schermen voor externe invloeden.
xxxxx
xxxxx

xxxxx


.
xxxxx
TEKST SPIEGELVENSTER 2
Healing (Energy Balancing) Opleiding

In deze Energy Balancing opleiding (module I t/m III) wordt met overdraagbare, neutrale, energieën gewerkt om bij anderen, energiesystemen schoon te maken, te harmoniseren, en in balans te brengen. Hierdoor wordt ruimte gecreërd om blokkades en vaste patronen los te laten.


* Als je eerder deze Healingopleiding (gedeeltelijk), in ons centrum of elders, gevolgd hebt, bestaat de mogelijkheid om in te stromen. Mocht je hiervoor interesse hebben neem dan contact met ons op. Als je een onderdeel wilt herhalen, dan kan dat tegen een gereduceerd tarief. Informeer hiernaar.

CIB Life centrum, Tiergartenstraße 27, Kleve
xxxxx
.

xxxxx
Energy Balancing: hoe je de energie van jezelf en anderen in balans kunt brengen
info Healing (Energy Balancing) Opleiding

De basisopleiding is de start voor de vervolgopleidingen, Energy Balancing en Readingcoach. De basisopleiding vormt een afgerond geheel, en is op zich toereikend om beter met twee benen op de grond te staan, meer inzicht en grip op je leven te krijgen, neutraliteit te ontwikkelen, en ruimte voor persoonlijke groei te creëren.

Na Basis III kan de intuïtieve opleiding vervolgd worden, met de Energy Balancing opleiding, en daarna de opleiding tot Readingcoach.

Als je eerder deze (Healing) opleiding (gedeeltelijk), in ons centrum of elders, hebt gevolgd, bestaat de mogelijkheid om in te stromen. Mocht je hiervoor interesse hebben neem dan contact met ons op. Als je een onderdeel wilt herhalen, dan kan dat tegen een gereduceerd tarief. Informeer hiernaar.

Healingopleiding III, maandag 8 Januar 2018, 19:30 - 21:30 uur, 11x  € 245 (instromen mogelijk).

Healingopleiding  I, maandag 25 april 2018, 19:30 - 21:30 Uhr, 11x  € 245 (instromen mogelijk).
xxxxx

xxxxx


.
Meer zien, inzien en doorzien, bij jezelf en anderen. Readingcoach opleiding een andere weg naar jezelf!
 
xxxxx
Readingcoach Opleiding

Reading (het leren 'lezen' van informatie bij anderen in lichaam en energiesystemen) maakt deel uit van de intensieve Readingcoach opleiding (module I t/m VI). De informatie die gelezen wordt kan helpen bij de ontwikkeling en het zetten van nieuwe stappen bij de persoon die gelezen wordt. Na afronding van de Readingcoach opleiding ontvangt men, mits aan de vereiste criteria is voldaan, een Readingcoach diploma.

Readingcoach opleiding III, donderdag 11 januari, 19:30 - 21:30 uur, 12x  € 275 (instromen mogelijk).

Readingcoach opleiding VI, woensdag 10 januari, 19:30 - 21:30 uur, 12x € 290 (instromen mogelijk).

Readingcoach opleiding IV, woensdag, 26 april, 19:30 - 21:30 uur,
12x € 275 (instromen mogelijk).


* Als je eerder deze Readingopleiding (gedeeltelijk), in ons centrum of elders, gevolgd hebt, bestaat de mogelijkheid om in te stromen. Mocht je hiervoor interesse hebben neem dan contact met ons op. Als je een onderdeel wilt herhalen, dan kan dat tegen een gereduceerd tarief. Informeer hiernaar.

CIB Life centrum, Tiergartenstraße 27, Kleve
xxxxx
info Readingcoach Opleiding

xxxxx

sluit venster
sluit venster
sluit formulier
space
space
space
space
space
space
space
sluit formulier